פיתוח עסקי

פיתוח עסקי ליזמים וחברות בשלבים שונים של התפתחות, השרות מותאם לאופי העסק ולמטרות הפיתוח.
פיתוח עסקי הצלחה

מודלים עסקיים

הבנה ובחינה של מודל עסקי, שילוב המודל כחלק מאסטרטגית החברה.

כריית מידע

שרותי איסוף מידע מקצועי, עיבוד והצגה של תכנים ממקורות שונים לצרכים עסקיים.
datamin1

הרצאות

הרצאות במגוון נושאים מעולמות הפיתוח העסקי והטכנולוגיה, מותאמות לאופי הארוע וקהל המשתתפים.
rocket-launch

תהליך הפיתוח העסקי

1. הכרות

פגישה ראשונה ללא התחיבות או עלויות, הבנת צרכים והתאמת ציפיות.

2. מטרות ותכנון

קביעת מסגרת ויעדי הצלחה לתהליך, הגדרת סדרי עדיפויות, קביעת מנגנון תקשורת יעיל והכרות עם אנשי הקשר.

3. ביצוע

הכרות עם המנגנונים והכלים, יצירת שיטת עבודה יעילה, התאמה למערכת קיימת ועדכון נהלים ושיטות.

4. בקרה ועדכון

ניתוח משובים והישגים, עדכון מערכות, הבנת מנגנוני הבקרה.

5. שילוב כלים בעבודה

יצירת מנגנון פעיל לשמירה על יתרונות אסטרטגיים, בניית מערך של איתור ופיתוח פנימי, יצירת מעגל של היזון חוזר.